Koninklijke Hondenschool voor alle rassen Deinze Waak En Zie

Oefeningen ereklasse


De oefeningen ereklasse zijn gelijkaardig aan deze bij de gevorderden.

De moeilijkheidsgraad is echter veel hoger.Enkele belangrijke verschillen zijn :   

 

                - extra oefening : houdingen “op teken” waarbij niet mag gesproken worden.

                - bij houdingen “op stem” mogen geen tekens gebruikt worden. Verder kan het dat de begeleider                        moet plaatsnemen buiten het zichtsveld van de hond.

                - de wandeling is langer met achterlaten en terug naast-roepen van de hond.

                - de doolhof bij apport heeft slechts één ingang.

                - het verloren apport is met neutraal- en niet met eigen stokje.

                - meerdere hindernissen zijn toegelaten bij onderbreking en terugsturen naar plaats.

                - 3 minuten liggen i.p.v. 1 minuut, met verdere afstand tot hond.
Voor het volledige programma ereklasse verwijzen we naar het wedstrijdreglement, verkrijgbaar bij de lesgevers.